Nou

 

 

Cum se poate angaja un muncitor extracomunitar rezident în străinătate

 

Pentru a angaja muncitori extracomunitari rezidenţi în străinătate este necesară prezentarea unei cereri pentru nulla osta la Biroul Unic- Sportello Unico per l’Immigrazione al provinciei Napoli, in contextul cotelor prevăzute în decretul fluxurilor “decreto flussi”, care stabileşte numărul maxim de cetăţeni străini ce nu fac parte din UE admişi în fiecare an să lucreze pe teritoriul italian. Cota rezervată în 2008 regiunii Campania este de 9.500 cetăţeni extracomunitari. Cotele pot fi consultate pe site-ul Ministerului de Interne (www.interno.it)

 

Prezentarea cererii pentru nulla osta şi fazele următoare 

 

Dacă angajatorul îl cunoaşte deja pe imigrant, poate să prezinte cererea pentru nulla osta la Sportello unico însoţită de următoarele documente:

 

Cererea nominativa pentru nulla osta la muncă

Actele care să demonstreze existenţa unei locuinţe pentru extracomunitar, locuinţă care să respecte normele impuse de legile regionale.

Propunerea pentru contractul de şedere care să conţină, pe lângă elementele esenţiale ale acordului, si angajamentul angajatorului de a-i plăti călătoria de întoarcere a imigrantului în ţara de origine. 

Declaraţia prin care angajatorul dă asigurări că va comunica la Sportello Unico posibilele schimbări din raportul de muncă (sfârşitul raportului, schimbarea sediului, etc.).

 

Biroul Unic-Sportello Unico controlează toate actele în colaborare cu Chestura şi cu Direcţia Provincială de muncă. Dacă  nu vor fi găsite motive pentru care imigrantul nu este apt “idoneo” pentru a lucra în Italia, apoi convoacă angajatorul pentru a-i înmâna nulla osta şi pentru a semna contractul. În acelaşi timp, toate actele vor fi transmise prin intermediul web-ului birourilor consulare. 

 

Angajatorul trebuie să-l anunţe pe muncitorul străin că i-a fost eliberat nulla osta. La rândul său, muncitorul are la dispoziţie 6 luni pentru a cere viza la Consulatul  italian din ţara sa. Consulatul îi va înmâna propunerea contractului şi în termen de 30 de zile îi va acorda viza de intrare pe teritoriul italian, comunicând acest fapt şi Ministerului de Interne, Ministerului Muncii, la INPS şi INAIL.

 

În termen de 8 zile de la intrarea în Italia, muncitorul extracomunitar trebuie să meargă la Biroul Unic care i-a acordat nulla osta pentru a semna contractul de şedere şi pentru a prezenta cererea pentru permisul de şedere, în caz contrar este considerat clandestin. 

 

La Biroul Unic se vor efectua controale ulteriore şi vor fi eliberate următoarele documente:

Certificatul de atribuire a codului fiscal

Contractul de şedere semnat de către muncitor 

Formularul pentru cererea permisului de şedere, cu datele Chesturii. 

 

Eliberarea permisului de şedere

După ce a luat formularul pentru cererea permisului de şedere de la Biroul Unic, muncitorul trebuie să meargă la un oficiu poştal de unde să trimită plicul special destinat acestui act. Aici, la ghişeu, i se va înmâna o chitanţă cu doua coduri personale (user id e password) cu ajutorul cărora va putea să controleze singur traseul documentelor sale intrând pe www.portaleimmigrazione.it.

 

Chestura va anunţa la adresa sau la telefonul trecute pe cerere data convocării la propriile birouri pentru a se lua amprentele (rilievi foto-dattiloscopici);  ulterior, va convoca muncitorul imigrant pentru a-i înmâna permisul de şedere. 

Cum se poate angaja un munito străin rezident în Italia

 

În cazul unui nou contract de şedere subordonat între un cetăţean străin cu şederea în regulă(straniero regolarmente soggiornante) şi un angajator,  care se înlocuieşte sau se adaugă la primul, cele două părţi trebuie să rescrie autonom contractul de şedere pe formularele speciale şi să-l trimită cu re comandata A/R, la Biroul unic- Sportello unico care va trimite chitanţa de primire ştampilată. 

 

Este foarte important când completezi recomandata să treci şi numele şi prenumele tău pe lângă cel al angajatorului întrucât va trebui sa prezinţi această chitanţă pentru reinnoirea permisului de şedere. 

 

Obligativitatea de a semna un contract de muncă ca urmare a unui nou raport de muncă, potrivit articolului 36 bis din Regolamento di attuazione, se referă la începutul fiecărui noi angajări şi se ajunge la contractul precedent. In ceea ce priveşte schimbările raportului de muncă pentru care este obligatorie informarea Biroului unic “Sportello unico”, angajatorul va trebui sa respecte normele Ministerului Muncii referitoare la trimiterea comunicărilor obligatorii. 

 

 

Sursa: Ministerul Sănătăţii – Poliţia de Stat