Nou

Ce este şi la ce foloseşte " Partita Iva"

"Partita Iva" este un cod prin care poate fi identificat fiecare cetăţean sau societate care desfăşoară o activitate economică. 

"Partita Iva" este obligatorie pentru a începe orice fel de activitate în Italia,

Cum se solicită "Partita Iva"

Pentru a obţine "Partita Iva" trebuie să te adresezi birourilor "Uffici Locali" de la " Agenzia delle Entrate". Va trebui să prezinţi o declaraţie în termen de 30 de zile de la începerea activităţii sau de la crearea societăţii. În declaraţie trebuie sa anunţi că ai început o afacere comercială.

Formulareale care trebuie utilizate pentru cerere sunt: il modulo AA9/8 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi), il modulo AA7/8 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).

Poţi prezenta declaraţia cu începerea activităţii:

 • Direct la filiala locală a Agenţiei "delle Entrate", având două copii ale cererii şi un document de identitate.

 • Prin Poştă, trimiţând recomandat ă copie a cererii şi o copie a documentului de identitate.

 • Prin intermediul internetului, de pe site-ul http://telematici.agenziaentrate.gov.it, după ce te-ai înscris. Poţi să foloseşti un intermediar care să folosească în locul tău serviciul Entratel

 • Prin intermediul "Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura". Declaraţia poate fi prezentată astfel doar de către persoanele obligate să se înscrie la registrul comerţului sau "alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)".

Îndatoririle fiscare ale titularilor "Partita Iva"

După ce ai primit "Partita Iva", va trebui să ţii un registru cu toate acţiunile economice ale firmei ("un registro dei movimenti economici"). Următoarele registre sunt obligatorii şi trebuie actualizate după fiecare operaţiune:

 • Registrul facturilor emise
 • Registrul facturilor primite

 • Registrul "dei corrispettivi (solo nei casi in cui sia previsto)"

Facturile sunt necesare pentru a demonstra activitatea firmei şi trebuie emise după fiecare operaţiune. 

Există şi excepţii:

 • În cazul comerţului "al minuto" (magazine  alimentare, de îmbrăcăminte, etc), factura se înlocuieşte cu bonul de casă - "scontrino fiscale".

 • În firmele de prestări servicii (ex:restaurante, spălătorii, etc)factura este înlocuită cu chitanţa fiscală - "ricevuta fiscală".

Când ai  Partita Iva, trebuie să prezinţi în fiecare an aşa numitul formular "il modello UNICO" pentru declaraţia de venit-"la dichiarazione dei redditi". Este important de ştiut că trebuie prezentat formularul şi dacă nu ai emis sau primit facturi. .

De la 1 ianuarie , toţi titularii de Partita Iva trebuie să trimită "i versamenti previdenziali e fiscali",doar prin intermediul internetului , folosind formularul: modello F24

Dacă tipul de activitate impune înscrierea la registrul comertului "Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio", există obligativitatea de a plăti, în termenul legal prevăzut pentru achitarea primului avans pentru taxele pentru venituri. Plata se face în fiecare an la aceeaşi dată.

Drepturi pentru cine are "Partita Iva"

Dacă nu faci parte dintr-o firmă, dar ai Partita Iva pentru persoane fizice, şi câştigurile tale  anuale sunt limitate, ai dreptul la mici ajutoare - "agevolazioni".  Limitele câştigurilor sunt diverite în funcţie de sectorul în care se lucrează.

Dacă te înscrii în aceste limite, poţi să beneficiezi de reduceri fiscare(agevolazioni fiscali), folosind o documentatie simplificată şi plătind doar "un'imposta sostitutiva" pentru venit. Desemenea, poţi solicita la Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate, un tutore care te va ajuta sa gestionezi operatiunile fiscale şi contabile.

Ce se face în cazul în care se modifică datele firmei sau dacă  se doreşte închiderea acesteia

Dacă decizi să schimbi numele firmei sau să o închizi or dacă se schimbă persoanele care fac parte din societatea ta, trebuie să prezinţi o declaraţie "Dichiarazione di Variazione" la Ufficio Locale dell'Agenzia în termen de 30 de zile.

Formularele care trebuie folosite sunt aceleaşi utilizate iniţial pentru declaraţia "dichiarazione di inizio attività" :

 • modulo AA9/8 per le persone fisiche (firme individuale şi lavoratori autonomi)

 • modulo AA7/8 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (societăţi).

Pentru societăţi, împreună cu formularele, trebuie să fie prezentată şi o copie "autenticata del verbale dell'assemblea dei soci" care a stabilit schimbările.