Nou

Procedura de angajare legala a menajerelor si ingrijitoarelor care lucreaza la negru – "Regolarizzazione"- Emersione dei rapporti di lavoro irregolari di colf e badanti

(legge n. 102 del 2009 recante "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie").

 

Cine poate angaja

Angajatorii italieni sau care sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, precum si cei care sunt angajatori extracomunitari ce detin cartea de sedere si care la data de 30 iunie 2009 aveau de cel putin trei luni muncitori italieni, comunitari sau extracomunitari care lucrau la negru si care si acum isi desfasoara activitatea in acelasi fel.

 

Ce activitate poate fi legalizzata

Poate fi "regolarizzata" aceea persoana care desfasoara: activitatea de "asistenta" pertru angajator sau pentru membri ai familiei acestuia care sufera de o boala or au un handicap care nu le permite sa fie autonomi (badanti) sau activitatea de "lavoro domestico" pentru nevoile unei familii (colf).

 

Cand se face "la regolarizzazione"

Angajatorii pot sa declare, intre 1 si 30 septembrie 2009, existenta raportului de munca:

a) la Institutul National pentru previdenta sociala (INPS) pentru lucratorul italian sau pentru cel care este cetatean al unui stat UE, prin intermediul unui formular specific;

b) la Sportello unico per l'immigrazione pentru lucratorul extracomunitar, prin intermediul unei declaratii tip presentata prin intermediul internetului.

 

Cat costa

Declaratia "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" poate fi presentata doar dupa achitarea unei contributii forfetare de 500 euro pentru fiecare angajat. Aceasta suma nu poate fi redusa de la taxe ("non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito").

 

Ce contine declaratia

Declaratia "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" este presentata cu modalitati informatice si contine in mod obligatoriu:

a) datele angajatorului, inclusiv cele referitoare la documentale de sedere in cazul angajatorului extracomunitari;

b) date referitoare la identitatea si nationalitatea lucratorului extracomunitar pentru care se face cererea de angajare, inclusiv datele din pasaport sau din alt document valabil pentru intrarea pe teritoriul italian;

c) informatii despre tipul si modul de activitate;

d) dovada, pentru cererea de angajare, in cazul unei colf, a detinerii unui venit (risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2008) care sa nu fie inferior sumei de 20.000 euro anual in cazul unui nucleu familial, in care doar o persoana are un venit impozabil si de 25.000 euro, in cazul unei familii in care mai multe persoane au un venit impozabil;

e) pentru angajarea unei badante, trebuie prezentate certificate medicale eliberate de catre un spital public sau de catre un medic SSN, care sa ateste faptul ca persoana care trebuie ingrijita nu este si nu era auto-suficienta in momentul inceperii raportului de munca;

f) dovada ca la data de 30 iunie 2009, angajatorul avea ilegal in subordine lucratorul de cel putin 3 luni si ca acesta continua sa lucreze si in momentul in care se face cererea de angajare;

g) declaratia in care arata ca retributia stabilita nu este mai mica decat cea prevazuta in contractul colectiv de munca si ca orarul de lucru nu e mai mic de 20 de ore pe saptamana;

g) acolo unde este cazul se va prezenta si declaratia in care se va preciza ca a fost facuta cererea "di nulla osta al lavoro domestico" la ultimul decret flussi - ai sensi del DPCM 30.10.2007,(inclusiv datele din cerere);

h) datele de pe chitanta prin care s-a facut plata celor 500 de euro;

i) dovada timbrului "marca da bollo telematica" de 14,62 euro.

 

CONDITIILE PENTRU ANGAJARE:

 

Colf

Pot sa faca cererea angajatorii care au avut in 2008 un venit impozabil de minim 20.000 de euro (in cazul familiilor in care exista un singur venit).

Venitul unei familii nu va putea sa fie inferior cifrei de 25.000 de euro daca in acest nucleu familial mai multe persoane au un venit impozabil.

Se poate prezenta o cerere pentru fiecare familie.

 

Badanti

Pot sa faca cererea angajatorii care sunt in masura sa demonstreze faptul ca nu erau auto-suficiente – ele sau persoanele pentru care se cere asistenta – in momentul in care a inceput raportul de munca, prin intermediul certificatelor eliberate de catre o structura sanitara publica sau de un medic subventionat de catre Serviciul Sanitar National.

Pentru cetatenii a caror invaliditatea a fost recunoscuta in precedenta, va fi suficienta prezentarea documentatiei de invaliditate civila.

Se pot prezenta maximum doua cerereri pentru un nucleu familial.

In cazul in care se vor face doua cereri pentru aceeasi persoana, va trebui sa se prezinte certificatul medical care sa ateste necesitatea acestei masuri..

 

Cererile pentru cotele de intrare 2007 si 2008

Declaratia "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" determina renuntarea la cererile de nulla osta al lavoro pentru cotele 2007 si 2008, care inca nu s-a primit raspuns.

 

Cate persoane pot fi angajate

Angajarea - la regolarizzazione – e limitata la o colf pentru o familie si doua badante.

 

SUSPENDATE EXPULZARILE PE DURATA PERIOADEI DE ANGAJARI

Legea nr. 102 din 2009 care permite "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" prevede suspendarea demersurilor penale si administrative in cazul angajatorilor si angajatilor care desfasoarea activitatea de asistenta familiala violand normele legale:

a) relative la intrarea si sedere ape teritoriul National, cu excluderea celor din articolul 12 al testului unic 25 luglio 1998, n. 286, si a modificarilor succesive;

b) relative la angajarea lucratorilor, chiar daca au caracter finanziar, fiscal sau asistential.

 

NU SUNT ADMISI LA ANGAJARE

Nu pot fi admisi la angajare acei lucratori extracomunitari:

a) pentru care a fost emis un decret de expulzare in baza articolului 13( commi 1 e 2, lettera c, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni);

b) care rezulta a fi urmariti general, in baza acordurilor internazionale in vigoare pentru Italia, si care nu pot fi admisi pe teritoriul acestui stat;

c) care au fost condamnati, chiar daca nu exista o sentinta definitiva, inclusiv cea pronuntata ca urmare a aplicarii pedepsei in baza articolului 444 al codului de procedura penala, pentru una dintre infractiunile previste de articolele 380 si 381.