Nou

In anul 2009, Italia deschide frontierele pentru 80.000 de muncitori sezonieri. La cota este aceeași ca și în 2008 și în 2007. Noile locuri de muncă sunt rezervate lucrătorilor sezonieri extracomunitari din Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croația, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka și Ucraina.
Deasemenea, în cote sunt cuprinși și muncitorii extracomunitari care provin d
in țări ce au semnat sau urmează să semneze acorduri de cooperare în materie de fluxuri migratorii (Tunisia, Albania, Maroc, Republica Moldova și Egipt). Lor li se adaugă și cetățenii străini care nu fac parte din comunitatea europeană și care au avut deja un permis de ședere pentru munca subordinată de sezon în anii 2006, 2007 sau 2008.
În ceea ce privește soarta muncitorilor
străini care nu sunt sezonieri, pe data de 18 martie ministrul de interne Roberto Maroni a anunțat că pentru acest an, 2009, nu se vor face decrete "flussi".