Nou

 

Cum se face înscrierea la Serviciul Sanitar National

Dacă provii din ţări extra UE şi ai un permis de şedere, eşti obligat să te inscrii la SSN. Pot să se înscrie toÅ£i imigranÅ£ii cu aceste tipuri de permise de şedere: 

-Angajat subordonat

- Angajat autonom

Motive familiare

Azil politic

Azil umanitar

Cerere de azil

-In aşteptarea adopţiei

In aşteptarea încredinţării

-In aşteptarea dobândirii cetăţeniei

 

Pentru a te înscrie, trebuie să mergi la Biroul “Anagrafe” de la DirecÅ£ia sanitară (“Distretto Sanitario”) şi să completezi formularele pentru cerere. Nu uita să duci cu tine următoarele documente: 

 

Permisul de şedere

Codul fiscal al fiecărui membru al familei sau o declaraţie pe propria răspundere care să conţina cifrele codului fiscal

Certificatul de reşedinţă sau declaraÅ£ia pe proprie răspundere din care să rezulte rezidenÅ£a 

 

Înscrierea la SSN pentru cetăţenii străini care au permise de şedere pentru motive diferite decât cele descrise mai sus

Dacă permisul tău de şedere a fost eliberat pentru motive care nu apar în lista de mai sus, poÅ£i să ai dreptul la asistenÅ£a medicală daca te înscrii în mod voluntar la SSN.  

 

Acest tip de înscriere durează până la data de 31 decembrie a anului în care te-ai înscris; pentru a-l avea trebuie săfaci un virament bancar în contul curent poştal n.743807 al Regiunii Campania:

 

Elevi şi studenÅ£i: € 149, 77

AngajaÅ£i “alla pari”: € 219,49

AlÅ£ii: € 387,34 + un procent din venitul obÅ£inut în anul precedent ( 7,5 % pentru veniturile cuprinse între € 5164,57 şi  € 20658,28; 4% pentru veniturile între € 20658,28 a € 51645,69.Pentru sumele, care nu intră între aceste cifre, nu sunt prevăzute alte taxe)

Înscrierea voluntară la SSN nu e acceptată pentru permisele de şedere emise pentru turism, afaceri sau tratamente medicale. 


Încrierea copiilor născuÅ£i in Italia şi care încă nu au fost trecuÅ£i în permisele de şedere ale părinÅ£ilor

Dacă fiul tău s-a nascut în Italia şi datele sale încă nu au fost trecute în permisul tău de şedere, poÅ£i să-l înscrii la SSN pentru avea asigurată asistenÅ£a sanitară. Va trebui să duci următoarele documente la Biroul “Anagrafe” a DirecÅ£iei sanitare :

Certificatul de naştere (eliberat de Primaria de reşedinţă)
Paşaportul în care este trecută naşterea copilului sau un atestat de identitate eliberat de către reprezentanÅ£ele diplomatice ale ţării de origine a părintelui. 

Expirarea şi reînnoirea înscrierii la SSN

Când expiră permisul de şedere, expiră şi înscrierea la SSN. Dacă eşti  în perioada “ de aşteptarea a reînnoirii” permisului, ai dreptul la o prelungire a înscrierii pentru încă 6 luni ( şi ulterior din 3 in 3 luni).

Pentru a obÅ£ine reînnoirea, trebuie să prezinÅ£i următoarele documente la Biroul “Anagrafe” al DirecÅ£iei Sanitare de care aparÅ£ii: 

Un act de identitate valabil (permis de şedere sau carte de identitate)
“Ricevuta” originală a cererii pentru reînnoirea emisă de către Questură şi o fotocopie a acesteia

Asistenţa sanitară pentru cetaţenii străini fără permis de şedere

In Italia, cetăţeanul străin prezent temporar pe teritoriul italian şi care nu îndeplineste normele legale de şedere - STP – nu se poate înscrie la SSN dar are, oricum, dreptul la asistenţă medicală în oricare dintre secÅ£iile de Urgenţă ale spitalelor sau în cabinetele DirecÅ£iei sanitare, pentru tratamente (sau vaccinuri, control pentru sarcină, etc). Chiar dacă nu ai un permis de şedere, poÅ£i oricum să beneficiezi de următoarele tipuri de asistenţă sanitară: 

Tratamente ambulatorii sau de urgenţă (fără de care viaÅ£a poate fi pusă în pericol) sau normale (diagnostice Å£i tratamente referitoare la patologii care cu timpul ar putea cauza serioase probleme sanătăţii sau chiar sa pună viaÅ£a în pericol) 

AsistenÅ£a de tipul medicinei preventive: în cazul sarcinii şi a maternităţii (toate analizele şi controalele care se fac în timpul sarcinii, inclusiv operaÅ£ia pentru întreruperea sarcinii), controalele necesare pentru sănătatea minorului, administrarea vaccinurilor obligatorii şi recomandate in Italia, intervenÅ£iile pentru profilaxiile internaÅ£ionale; deasemenea, profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul bolilor infecÅ£ioase. 


Legea interzice personalului sanitar să-i denunÅ£e pe cei care nu sunt în regulă cu documentale de şedere. Deci, nu ezita să apelezi la tratamentele medicale în spitale, chiar dacă nu ai permis de şedere. 
După primul control, Å£i se va cere sa completezi o declaraÅ£ie în care sa precizezi că nu ai bani pentru a-Å£i plăti tratamentul. Apoi, vei primi un cod STP cu care vei merge la Biroul “Anagrafe” al DirecÅ£iei sanitare în care locuieşti pentru a obÅ£ine un card “Tessera Sanitaria Provvisoria” cu care vei putea să ai acces mai uşor, în viitor, la asistenÅ£a sanitară. “Tessera Sanitaria Provvisoria” are o valabilitatea de 6 luni şi se reînnoieşte. 


Sursa: Ministerul Sănătăţii – ASL Napoli