Nou

Cine este lucrătorul autonom - “lavoratore autonomo”


Eşti “un lavoratore autonomo” dacă desfăşori o activitate industrială, profesională, artizanală sau comercială, inclusiv “la costituzione di società di capitali o di persone” sau dacă ai un angajament societar.
Permesul de şedere pentru lucrători autonomi comunitari
Dacă eşti un cetăţean comunitar poÅ£i să-Å£i desfăşori activitatea de “lavoratore autonomo”  în Italia fără restricÅ£ii deosebite, trebuind să respecÅ£i normele pentru activităţile “lavorative autonome” ale cetăţenilor italieni.
Dacă trebuie să rămâi în Italia mai mult de 3 luni, va trebui să te înscrii la Primăria unde locuieşti, prezentând toate actele referitoare la activitatea ta.
Permesul de şedere pentru lucrători autonomi extracomunitari
Dacă Å£ara ta nu face parte din Comunitatea Europeană, eşti considerat cetăţean extracomunitar. Pentru a obÅ£ine permisul de şedere de “un lavoratore autonomo” dacă vei rămâne în Italia mai mult de 90 de zile, va trebui mai înainte de orice să ceri viza “Visto per lavoratori autonomi” de la ambasada sau consulatul italian din Å£ara ta. Viza va trebui acordată sau negată în termen de 120 de zile de la prezentarea cererii şi trebuie folosită în decurs de 180 de zile de la acordare.
Pentru a obÅ£ine permisul de şedere de “lavoratore autonomo” va trebui să prezinÅ£i, în decurs de 8 zile de la sosirea în Italia, următoarele documente:
• Cererea completată şi semnată
• Fotocopia întregului paşaport sau a altui document echivalent
• Resurse financiare adecvate pentru exercitarea activităţii pe care intenÅ£ionezi să o desfăşori în Italia
• Dovada altor eventuale înscrieri la alte organizaÅ£ii “albi e registri”
• Atestatul autorităţilor competente care demonstreaze că nu există motive valabile care să împiedice acordarea autorizaÅ£iilor sau licenÅ£elor “il rilascio di autorizzazioni o licenze”
• Dovada unei locuinÅ£e
• Dovada unui venit anual superior nivelului minim prevăzut de legea “per l’esenzione alla spesa sanitaria”. În schimbul venitului, se cere o garanÅ£ie din partea unor organizaÅ£ii sau cetăţeni italieni sau străini “regolarmente soggiornanti” în Italia.

Cum se solicită permisul de şedere la Poştă

La ghişeele de la poştă vei găsi un plic (kit) gratuit de culoare galbenă care conÅ£ine o parte a actelor necesare pentru a cere permisul de şedere. Completează documentale de aici urmărind cu atenÅ£ie instrucÅ£iunile. Pe lângă cererea completata, trebuie să mai adaugi următoarele acte:
 
 Document de identitate valabil (cu ajutorul căruia te poÅ£i legitima în faÅ£a operatorilor poştali)
  Fotocopia în format A4 a documentului de identitate
 Fotocopia în format A4 a tuturor celorlaltor acte de identitate care, eventual, îÅ£i vor fi solicitate

După ce ai completat formularle, mergi la Sportello Amico din oficiul poştal şi depune toate documentale în plicul deschis. Dacă soliciÅ£i reînnoirea, trebuie sa adaugi şi o copie a permisului de şedere expirat. Deasemenea, trebui să arăţi si paşaportul. În schimb, operatorul de la ghişeu îÅ£i va elibera o chitanţă (ricevuta), care împreună cu permisul expirat va înlocui actualul “cedolino”.

Cât costă permisul de şedere

Dacă vii dintr-o Å£ară extracomunitară si soliciÅ£i un permis de şedere cu o valabilitatea mai mare de 90 de zile, va trebui să plăteşti prin intermediul unui “bollettino di conto corrente postale” pe care îl găseşti la Sportello Amico din oficiul poştal, suma de € 27,50. La aceştia va trebui sa adaugi un timbru “marca da bollo”, care se cumpară in tabaccherie, de € 14,62 euro. Ulterior, vei plăti operatorului de la ghişeu € 30 atunci cănd vei depune plicul. Deci, suma totală pentru un permis de şedere de peste 90 giorni pentru un străin care vine din tări care nu fac parte din Comunitatea Europeană este de 72.12 euro.

Înmânarea permisului de şedere

Biroul imigratiei “Ufficio Immigrazione” îÅ£i va trimite o scrisoare re comandata în care îÅ£i va fi fixată întâlnirea pentru ultimele proceduri şi pentru înmânarea permisului de şedere electronic.

Lista Patronatelor cărora te poţi adresa pentru a obţine permisul de şedere

Pentru a cere permisul poÅ£i alege patronatul care se găseşte cel mai aproape de zona în care locuieşti.Aici vei găsi persoane care îÅ£i vor da toate informaÅ£iile referitoare la documente şi la ce trebuie să faci pentru a depune corect cererea. Lista patronatelor se poate consulta si pe site-ul nostru, la sectiunea: elenco patronati.
Surse: Ministerul de Interne - Poliţia di Stat

Atasamente