Nou

 

Daca ai nevoie de permis pentru:
 
 -Încredinţare – “Affidamento”
 Motive religioase
 Rezidenţa electivă
 Studiu (pentru perioade mai lungi de 3 luni)
 Misiuni
 Azil politic (reinnoirea)
 Stagiu de formare profesională
 În aşteptarea re-dobândirii cetăţeniei
 În aşteptarea unui loc de muncă
 Carta di soggiorno pentru străini (care acum se numeşte “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
 Muncă autonomă - Lavoro autonomo
 Muncă subordonată - Lavoro subordinato
 Muncă sezonieră - Lavoro sub-stagionale
 Familie
 Famiglia ( minor 14-18 ani)
 Şedere muncă (art. 27)
 Cererea pentru statutul de apolid (reînnoirea).

Poţi prezenta cererea:

 la Patronate (lista “patronati”)
 la Biroul Unic- Sportello Unico per l'immigrazione din prefecturi.
 la Poştă, completând formularele dintr-un plic special“Kit”

Pentru următoarele permise, cererile trebuie trimise in mod obligatoriu la Chestura:

 Tratamente medicale
 Concursuri sportive
 Vacanţe “lavoro”
 Motive umanitare
 Azil politic (cererea)
 Minori
 Justiţie
 Cererea pentru statutul de apolid
 Dobândirea minorului – “Integrazione minore”

Cererea presentată la Chestură trebuie sa fie însoţită de următoarele acte:
 
 Formularul cererii
 O fotocopie a cererii
 4 fotografii format “tessera”, identice şi recente 
 Un timbru “marca da bollo” de € 14,62 (se cumpără în tabaccherie-tutungerie)
 Documentele necesare tipului de permis de şedere pentru care se face cererea
 Paşaportul, sau un alt document de identitate echivalent, valabil şi care să aibă viza de intrare, dacă este necesară


Dacă eşti cetăţean al Comunităţii Europene nu va trebui sa ceri nici un fel de permis, însă după 3 luni de şedere va trebui sa obţii rezidenţa încriindu-te la “anagrafe” la Primărie.

Reînnoirea permisului de şedere

Dacă eşti deja în Italia şi permisul tău va expira în curând, trebuie să-ţi aminteşti să faci cererea de reînnoire, respectând urmatoarele perioade:

 90 de zile înainte de la prima expirare, pentru permisul valabil 2 ani
 60 de zile de la prima expirare pentru permisul valabil 1 an
 30 de zile înainte de expirare pentru celelalte cazuri

Valabilitatea permisului de şedere

Valabilitatea este identică cu cea a vizei de intrare:
 Până la 6 luni pentru munca de sezon “lavoro stagionale”
 Până la 9 luni pentru munca de sezon care cere acest tip de durată
 Până la un an, pentru a frecventa un curs sau un stagiu de formare profesională, evident demonstrând acest lucru
 Până la 2 ani pentru munca autonomă “lavoro autonomo”, subordonată pe timp nedeterminat “lavoro subordinato a tempo indeterminato” sau pentru reîntregirea familiei “ricongiungimenti familiari”.

Dacă ai sosit în Italia pentru a face o vizită, pentru afaceri, pentru turism sau studiu, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 luni, nu ai nevoie să ceri nici un permis de şedere.

Sursa: Poliţia de Stat