Nou

Ce este permisul de şedere

Permisul de şedere este o măsură administrativă care autorizează prezenţa extracomunitarilor în Italia. Dacă vrei să rămâi în Italia pentru mai mult de 3 luni, trebuie să ceri permisul de şedere. Dacă e pentru prima oară când vii în Italia, va trebui să faci cererea pentru permis in primele 8 zile lucrătoare de la sosire.


Cum şi unde se obţine permisul de şedere

Daca ai nevoie de permis pentru:
 
 Încredinţare – “Affidamento”
 Motive religioase
 Rezidenţa electivă
 Studiu (pentru perioade mai lungi de 3 luni)
 Misiuni
 Azil politic (reinnoirea)
 Stagiu de formare profesională
 În aşteptarea re-dobândirii cetăţeniei
 În aşteptarea unui loc de muncă
 Carta di soggiorno pentru străini (care acum se numeşte “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
 Muncă autonomă - Lavoro autonomo
 Muncă subordonată - Lavoro subordinato
 Muncă sezonieră - Lavoro sub-stagionale
 Familie
 Famiglia ( minor 14-18 ani)
 Şedere muncă (art. 27)
 Cererea pentru statutul de apolid (reînnoirea).

Poţi prezenta cererea:

 la Patronate (lista “patronati”)
 la Biroul Unic- Sportello Unico per l'immigrazione din prefecturi.
 la Poştă, completând formularele dintr-un plic special“Kit”

Pentru următoarele permise, cererile trebuie trimise in mod obligatoriu la Chestura:

 Tratamente medicale
 Concursuri sportive
 Vacanţe “lavoro”
 Motive umanitare
 Azil politic (cererea)
 Minori
 Justiţie
 Cererea pentru statutul de apolid
 Dobândirea minorului – “Integrazione minore”

 Cererea presentată la Chestură trebuie sa fie însoţită de următoarele acte:
 
 Formularul cererii
 O fotocopie a cererii
 4 fotografii format “tessera”, identice şi recente 
 Un timbru “marca da bollo” de € 14,62 (se cumpără în tabaccherie-tutungerie)
 Documentele necesare tipului de permis de şedere pentru care se face cererea
 Paşaportul, sau un alt document de identitate echivalent, valabil şi care să aibă viza de intrare, dacă este necesară


Dacă eşti cetăţean al Comunităţii Europene nu va trebui sa ceri nici un fel de permis, însă după 3 luni de şedere va trebui sa obţii rezidenţa încriindu-te la “anagrafe” la Primărie.

Sursa: Poliţia de Stat